Projekty krajowe realizowane ze środków budżetu państwa

Breadcrumbs

Treść strony

Budżet MON wspiera Powiat Radomski i LO w Pionkach

 • STRZELNICA STRONA ZMNIEJSZONE
 • Źródło dofinansowania: budżet Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Nazwa programu: „Strzelnica w powiecie 2021”.
 • Nazwa zadania: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń”.
 • Wartość dofinansowania ze środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej: 145 741,00 zł.
 • Wkład własny Powiatu Radomskiego: 81 979,00 zł.
 • Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 227 720,00 zł.
 • Planowany okres realizacji zadania: lipiec – grudzień 2021 r.
 • Opis zadania:
 • cel: zwiększenie dostępności do infrastruktury strzelniczej w powiecie radomskim;
 • grupa docelowa: młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli mieszkańcy Pionek i sąsiednich gmin;
 • charakterystyka wirtualnej strzelnicy:
 • działanie - w oparciu o wirtualną rzeczywistość, z wykorzystaniem laserowych symulatorów (replik) broni;
 • możliwość prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc dla uczestników w liczbie od 1 do 4, z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie, np. czterech ćwiczących, strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu;
 • na wyposażeniu - po cztery bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) karabinków i pistoletów z funkcją wyzwalania strzału; symulowanie strzału cechuje: realistyczna obsługa manualna repliki oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym.

Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew - Wolanów - Augustów, odcinek długości 1 256,10 m, od km 15+287,25 do km 16+543,35, odcinek długości 293,47 m, od km 16+546,50 do km 16+839,97, na terenie gminy Wolanów, oraz odcinek długości 605 m, od km 16+897,50 do km 17+502,50, odcinek długości 33,78 m, od km 16+863,72 do km 16+897,50, na terenie gminy Kowala.

 • Logo RFIL 3570W

 

Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki - Podgóra w mieście Pionki

 • Logo RFIL 3522W

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno, na odcinku długości 4 378,41 m, od km 2+063,00 do km 6+441,41, na terenie gminy Wolanów i Zakrzew

 • Logo RFIL 3505W

 

 • etap II SPZZOZ Pionki RFIL

W dniu 31 marca 2021 r. Powiat Radomski otrzymał 14.538.186,11 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku
w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II. Są to środki przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w drugim naborze.

Nazwa funduszu:

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nazwa projektu:

„Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II

Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 14 538 186,11,- zł.

Całkowita wartość zadania: 39 095 026,97 zł.*

Planowany okres realizacji: lipiec 2020 r. – grudzień 2022 r.

Opis projektu:

 • cel: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury medycznej (ogólnodostępnej) w powiecie radomskim – zarówno w odniesieniu do bazy lokalowej (budowa drugiego nowoczesnego pawilonu), jak i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i wyposażenia medycznego) SPZZOZ w Pionkach,
 • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: kozienickiego, zwoleńskiego (woj. mazowieckie), ryckiego i puławskiego (woj. lubelskie). Potencjalna populacja objęta opieką to ok. 150.000 osób,
 • zakres rzeczowy: budowa pawilonu zachowawczego (dla oddziałów zachowawczych szpitala: wewnętrznego i rehabilitacji), zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca: tereny zielone, funkcjonalne pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itp.

*kwota ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciach przetargowych


 

 • Fundusz Solidarnościowy - Centra Opiekuńczo - Mieszkalne

Fundusz Solidarnościowy wspiera Powiat Radomski

 

Nazwa funduszu: Fundusz Solidarnościowy.

Nazwa programu: Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM) w Krzyżanowicach.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 2 982 076,20 zł.

Wkład własny Powiatu Radomskiego: 1 256 538,89 zł.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 4 238 615,09 zł.

Planowany okres realizacji zadania: wrzesień 2020 r. – maj 2022 r.

Opis projektu:

 • cel: zwiększenie dostępności dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym do świadczonych na terenie powiatu radomskiego wysokiej jakości całodobowych i dziennych usług: zamieszkiwania, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej oraz kompetencji poznawczych i społecznych, poprzez utworzenie PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży – z 8 miejscami pobytu całodobowego oraz 15 miejscami pobytu dziennego;
 • grupa docelowa: mieszkańcy PCOM to dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
 • charakterystyka projektowanego budynku PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży:
  • budynek: wolnostojący, murowany, parterowy, o pow. całkow. ok 727 m2, wkomponowany w istniejącą zabudowę Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i obiekty towarzyszące DPS, z wyodrębnieniem przestrzennym oraz funkcjonalno–użytkowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • w części dziennej budynku m.in.: pracowanie artystyczna i kulinarna, sala ćwiczeń, pokój wypoczynkowy, jadalnia; w części mieszkalnejin.: 8 jednoosobowych pokoi - każdy z łazienką przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z ograniczoną sprawnością ruchową, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 15 m2;
  • w ramach zagospodarowania terenu m.in.: budowa ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, miejsc parkingowych, urządzenie terenów zielonych oraz elementów tzw. małej architektury (ogrodowej).

 

 • etap I i II SPZZOZ Pionki RFIL - 61mln

W dniu 18 grudnia 2020 r. Powiat Radomski otrzymał 14.000.000 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. :

 • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap I.
 • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap  II.

Są to środki przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w pierwszym naborze.

Nazwa funduszu:

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nazwa projektu:

 • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap I.
 • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap  II.

Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 14 000 000,- zł., w tym:

 • 4.810.714,- zł. na realizację zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap I.
 • 9.189.286,- zł. na realizację zadania pn.:  „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap  II.

Całkowita wartość zadania: 61.796.202,91 zł.*

Planowany okres realizacji: maj 2019 r. – grudzień 2022 r.

Opis projektu:

 • cel: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury medycznej (ogólnodostępnej) w powiecie radomskim – zarówno w odniesieniu do bazy lokalowej (budowa dwóch nowoczesnych pawilonów), jak i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i wyposażenia medycznego) SPZZOZ w Pionkach,
 • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: kozienickiego, zwoleńskiego (woj. mazowieckie), ryckiego i puławskiego (woj. lubelskie). Potencjalna populacja objęta opieką to ok. 150.000 osób,
 • zakres rzeczowy: budowa pawilonu zabiegowego (dla oddziału chirurgicznego i bloku operacyjnego) oraz budowa pawilonu zachowawczego (dla oddziałów zachowawczych szpitala: wewnętrznego i rehabilitacji) oraz zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca: tereny zielone, funkcjonalne pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itp

*kwota ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciach przetargowych


 

 • SOSW Chwałowice RFIL

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Nazwa projektu

Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru.

Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 2 500 000 zł.

Wkład własny Powiatu Radomskiego: 2 166 704 zł.

Całkowita wartość zadania: 4 666 704 zł.

Planowany okres realizacji: sierpień 2020 r. – wrzesień 2021 r.

Opis projektu:

cel: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług edukacyjnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych w powiecie radomskim dla uczniów niepełnosprawnych;

grupa docelowa: dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami z terenu powiatu radomskiego oraz powiatów ościennych;

zakres rzeczowy inwestycji:

 • przystosowanie (adaptacja) istniejącego budynku szkolnego do potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach k. Iłży (2 kondygnacje, pow. użytkowa: 1258 m2, 12 sal lekcyjnych, dobudowa windy zewnętrznej);
 • zakup urządzeń i sprzętu dydaktycznego – pierwszego wyposażenia obiektu;
 • przebudowa/rozbudowa internatu przy SOSW (pow. użytkowa 648 m2, 16 pokoi, 36 łóżek, winda zewnętrzna);
 • budowa łącznika między budynkiem SOSW a internatem (długości ok. 35 m;
 • zagospodarowanie terenu, w tym m.in. budowa amfiteatru i mini obserwatorium astronomicznego;
 • instalacja OZE.

 

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


 

 • Szpital Iłża - zbiornika na tlen 362 tys

W dniu 15 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i sekretarz Rafał Czajkowski przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Wontorskiej podpisali w Warszawie umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie inwestycji związanej ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19 pod nazwą:

„Zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6m3 wraz z nową parownicą dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży”

 

wartość zadania –  362.850 zł. (100 %) ,

dotacja z budżetu państwa –  362.850 zł. (100 %),

 

Opis projektu:

 • cel: poprawa stanu infrastruktury medycznej, polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19
 • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: lipskiego (woj. mazowieckie),
 • zakres rzeczowy: zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6 m3 wraz z nową parownicą.

drukuj ()

 • data: 2020-12-17

 

 • Dofinansowanie z Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa

W dniu 8 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i sekretarz Rafał Czajkowski przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Wontorskiej podpisali w Warszawie umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą:

„Zwiększanie potencjału medycznego, poprawa jakosci i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”.

wartość zadania –  883 313,60 zł. (100 %),

dotacja z budżetu państwa –  706 650,00 zł. (80 %),

środki Powiatu Radomskiego  –  170 480,30 zł. (20%)

środki SPZZOZ w Pionkach  –   6 183,30 zł. 

 

W ramach realizacji zadania do 17 grudnia 2020 r. zakupione zostanie 31 sztuk :

  1. mobilny aparat RTG do zdjęć przy łóżkach - 1 szt.
  2. zestaw łóżkowy (łózko elektryczne z uchwytami ortopedycznymi, materac, szafka przyłóżkowa) - 6 szt.
  3. zestaw łóżkowy  (łózko elektryczne z uchwytami, materac, szafka przyłóżkowa) - 22 szt.
  4. zestaw łóżkowy  (łózko elektryczne z uchwytami i przeziernym leżem, materac, szafka przyłóżkowa) - 2 szt.

 

drukuj ()

 • data: 2020-12-11

 

 • programy

W dniu 9 lipca 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i Wicestarosta Roman Frąk podpisali w Pionkach umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą:

„Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”.

wartość zadania –  945 944,70 zł. (100 %),

dotacja z budżetu państwa –  756 755,00 zł. (80 %),

środki Powiatu Radomskiego  –  182 563,00 zł. 

środki SPZZOZ w Pionkach  –   6 626,70 zł. 

 

W ramach realizacji zadania do 25 listopada 2020 r. zakupione zostanie 36 sztuk następującego sprzętu i aparatury medycznej:

 

                                 1.         Diatermia chirurgiczna typu „ligasure”   - 1 sztuka

                                        2.         Diatermia chirurgiczna - nóż elektryczny   - 1 sztuka

                                        3.         Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym   - 2 sztuki

                                        4.         Autoklaw kasetowy    - 1 sztuka

                                        5.         Kardiomonitor z defibrylatorem        - 8 zestawów

                                        6.         Aparat USG z 3 głowicami: 2 brzuszne i 1 endovaginalna  - 1 sztuka

                                        7.         Zestaw do ozonoterapii - 1 sztuka

                                        8.         Stół diagnostyczno-zabiegowy  z osprzętem  - 5 sztuk

                                        9.         Aparat EKG z przesyłaniem danych  - 3 sztuki

                                       10.       Zestaw do podaży infuzyjnej (pompa infuzyjna ze stacją dokującą)  - 8 sztuk

                                       11.       Myjnia endoskopowa    - 1 sztuka

                                       12.       Aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą   - 1 sztuka

                                       13.       Szyna do ćwiczeń stawu kolanowego    - 1 sztuka

                                       14.       Respirator medyczny  - 1 sztuka

                                       15.       Zestaw zabiegowy do histeroskopu   - 1 sztuka

 


 

 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Prezentacja nowego bloku Szpitala w Pionkach

Aktualności

 • 2021.08.25

  Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie!

  Już od najbliższego piatku, 27 sierpnia w Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży można oglądać wystawę zdjęć dawnej Iłży.

 • 2021.08.24

  O strefie ciszy w Jagodnie oraz inwestycjach powiatu

  W poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 10 rozpoczęła się kolejna, 23 sesja Rady Powiatu Radomskiego. Radni przegłosowali szereg uchwał, dotyczących m.in. działań nadzoru wodnego, zmiany w sieci powiatowych szkół średnich czy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przyjęto również informację o wykonaniu planu finansowego dwóch powiatowych szpitali w Pionkach oraz Iłży. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały, skierowany do Rady przez grupę wędkarzy, dotyczący ponownego ustanowienia tzw. strefy ciszy na zalewie Jagodno.

   

 • 2021.08.20

  Koperta Życia dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski rozpoczął program Kopreta Życia. Koperty są dostępne w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

 • 2021.08.13

  Ponad 800 tys. złotych na wsparcie niepełnosprawnych

  Ponad 800 000 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. pozyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

 • 2021.08.09

  Udany Jarmark Sztuki Ludowej w Iłży

  Wielbiciele sztuki ludowej, ale także odwiedzający Iłże turyści mogli podziwiać piękne i niepowtarzalne wyroby twórców ludowych. W niedzielę na Przystani w Iłży, pod patronatem starosty radomskiego Waldemara Trelki, odbył się XXVI Jarmark Sztuki Ludowej zorganizowany przez Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży.

 • 2021.08.07

  Siódemka w Podobłoczach po raz piąty

  W sobotę, 7 sierpnia, w pięknych okolicznościach przyrody na Wzgórzu Zamkowym  w Iłży, odbył się po raz piąty bieg „Siódemki w Podobłoczach”. Wydarzenie sportowe patronatem honorowym objął starosta radomski Waldemar Trelka, który osobiście dopingował zawodników, a na mecie wręczał im zasłużone medale i statuetki.

   

 • 2021.08.05

  Akcja „Pogodne Lato” rozpoczeta

  43 dzieci z powiatu radomskiego wyjechało na bezpłatny, dwutygodniowy obóz wypoczynkowy do stanicy harcerskiej Chorągwi Mazowieckiej  ZHP w Gorzewie w ramach programu profilaktycznego „Pogodne Lato”.

   

 • 2021.08.02

  Ogromny sukces zespołu „Domino”

  Grupa teatralna „Domino” z Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu   Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”.

 • 2021.07.27

  Powiat Radomski składa trzy wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych

  Starosta radomski Waldemar Trelka poinformował we wtorek, 27 lipca, że samorząd Powiatu Radomskiego złoży trzy wnioski do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zakładają one przebudowę ponad 20 kilometrów dróg powiatowych, montaż Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach należących do powiatu, a także cyfryzację administracji, umożliwiającą m.in. załatwianie spraw urzędowych przez internet bez konieczności wizyty osobistej.

 • 2021.07.18

  XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki

  W ostatni weekend pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego odbył się XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki. Impreza promująca dorobek artystyczny  wybitnego twórcy ludowego, zgromadziła na iłżeckiej przystani rzeszę miłośników folkloru.

  W festiwalowym konkursie  wystąpiło 250 wykonawców reprezentujących 35 podmiotów scenicznych: kapele ludowe, zespoły śpiewacze oraz solistów.

Kalendarium

«sierpień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.